Welkom by SA Vryskutskrywer - Skryfkursusse

As jy die tipe skrywer is wat verkies om onafhanklik te werk, is ons selfstudiepakkette nommerpas vir jou.

  • Indien jy voel dat jy eerder vir 'n vollediger SKRYFKURSUS wil inskryf, kan jy hier klik.

  • En as jy dalk tog 'n mentor-opleier se individuele aandag wil benut, maar tyd is 'n wesentlike probleem, klik hier vir 'n BLITSKURSUS.

Selfstudiekursusbesonderhede

Die ABC van tydskrifartikels

Fooi: R 295

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

· Hoe om 'n artikel te skryf

· Struktuur van 'n artikel                                            

· Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings

· Hoe om jou leser te "vang"

· Die inleiding, middel en slot

· 1 praktiese skryfoefening

Skryf briljante nuusberigte

Fooi: R 105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

· Omgekeerde piramide nuusberig                                                       

· Hoe om 'n berig te skryf

· Struktuur van 'n nuusberig                                            

· Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

· Joernalistieke erekode

· Tipes berigte

· 1 praktiese skryfoefening

Onderhoudvoering 101

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                               

· Tipes onderhoude                                                     

· Hoe om 'n onderhoud te skryf

· Onderhoudsvoeringtegnieke                                            

· Voorbereiding vir 'n onderhoud

· Handige onderhoudswenke

· 1 praktiese oefening

Vind jou tydskrifmark

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

· Hoe om 'n mark te ontleed                                                       

· Belangrikste oorwegings

· Struktuur van 'n artikel                                            

· Wenke

· Tydskrifartikeltipes

· Pas jou artikel by jou mark?

· 2 praktiese skryfoefeninge

Wenformule vir 'n persverklaring

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas                                         

· Onderdele van 'n persverklaring                                                       

· Verseker dat jou persverklaring gelees word

· Struktuur van 'n persverklaring                                            

· Korrekte gebruik van kommentaar en statistiek

· Noodsaalike inligting

· Wat moet jy uitlaat?

· 1 praktiese skryfoefening

Fotojoernalistieke moets en moenies

Fooi: R135

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

· Korrekte komposisie van foto's                                                       

· Kennerswenke

· Etiek en die fotojoernalis                                            

· Jou regte as fotojoernalis

· Fotowenke wat werk

· 1 praktiese oefening

Skryf die PERFEKTE navraagbrief

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

· Doel van 'n navraagbrief                                                       

· Hoe om 'n onwerstaanbare navraagbrief te skryf wat werk sal genereer

· Hoe benader jy 'n redakteur?                                            

· Noodsaaklike inligting vir jou brief

· Verkoop jouself

· 1 praktiese skryfoefening

Waar kry jy 'n verkoopbare artikelidee?

Fooi: R125

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                             

· Maniere om artikelidees te kry                                                       

· Pas jou idee by 'n publikasie

· Raamwerk vir 'n idee                                           

· Hoe om jou idee te beplan

· Verkoop éérs jou idee

· 1 praktiese skryfoefening

Skryf dinamiese dialoog

Fooi: R195

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                           

· Hoe skryf jy goeie dialoog?                                                       

· Die doel van dialoog

· Algemene reëls                                            

· Leesbaarheidstudie

· Hoe om jou leser "te vang"

· Die inleiding, middel en slot

· 2 praktiese skryfoefeninge

Laat jou karakters leef

Fooi: R295

             Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas:                                         

· Funksie van fiktiewe karaters                                                       

· Eienskappe van karakters in 'n verhaal

· Beskrywing van karakters                                            

· Belangrikheid van name

· Hoe om jou karakters se persoonlikhede te ontwikkel

· Hoe om 'n karakterskets te doen

· 2 praktiese skryfoefeninge

Skryf 'n boeiende inleiding vir jou artikel

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

· Elemente van die inleiding                                                       

· Onderskei tussen verskillende inleidings

· Hoe om 'n boeiende inleiding te skryf                                            

· Hoe om jou leser "te vang"

· 1 praktiese skryfoefening

Artikelnavorsing in 'n kits

Fooi: R145

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

· Onfeilbare wenke vir navorsing                                                       

· Aanlynbronne

· Beknopte databasis van handige instansies                                            

· Pasop vir plagiaat

· Kopiereg verduidelik

· 1 praktiese oefening

Fiksie: Behou jou perspektief  

Fooi: R135

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

· Wat is 'n verteller?                                                       

· Kies 'n enkele verteller vir jou storie

· Wat is 'n fokalisator?                                            

· Span fokalisators in

· Wend verskeie vertellers aan

· 1 praktiese skryfoefening

Narratiewe fiksie: eerste of derde persoon vert elle r?

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

· Eerste persoon verteller                                                       

· Derde persoon verteller

· Alomteenwoordige verteller                                            

· 1 praktiese skryfoefening

Basiese formule vir 'n "ware lewensverhaal"-artikel 

Fooi: R155

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

· Definisie van lewensverhale                                                       

· Elemente van lewensverhale

· Skryfwenke

· Publikasie

· 1 praktiese skryfoefening

Korrespondensie in die kantoor

Fooi: R 185

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

· Effektiewe skryfstrategieë                                                       

· Moets en moenies van e-pos

· Die invloed van sakekorrespondensie                                            

· E-postemplate

· Jou skryfstyl

· Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, aanspreekvorme

· 2 praktiese oefeninge

Effektiewe tydbestuur

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

· Beginsels en tegnieke van tydbenutting

· Leer prioritiseer

· Tydverkwisters                                            

· Delegering

· Hanteer stres

· Dagbeplanning

· Meesterlys en ander lysies

· Leer om balans in jou lewe te kry

· 1 praktiese oefening

Skryf inspirerende artikels vir die Christelike mark

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

· Elemente van Christelike artikels                                                      

· Waar kry jy aanvaarbare idees?

· Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

· Struktuur van 'n artikel                                           

· Hoe om jou leser "te vang"

· Die inleiding, middel en slot

· 1 praktiese skryfoefening

Skryf briljante fiksie: Plot en struktuur                             

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

· Verskil tussen storie en plot                                                       

· Basiese eienskappe van 'n plot

· Struktuur van 'n plot                                            

· Beplan 'n plot

· 1 praktiese skryfoefening

Inleiding tot fotojoernalistiek

Fooi: R175

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

· Onderskei tussen fotograaf en fotojoernalis

· Noodsaaklike toerusting

· Werk metodies                                            

· Basiese fotokomposisie

· Fotowenke wat werk

· 1 praktiese oefening

Skryf 'n A+-werkopdrag       

Fooi: R125

             Studiepakket: 4 bladsye kursusnotas:                                           

· Navorsingmetodes en -wenke                                                       

· Skryfmetodes

· Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, bronne

· Byvoegsels en addendums 

· Struktuur van 'n werkopdrag

· 1 praktiese skryfoefening

Gebruik 'n formule om artikels te skryf       

Fooi: R105

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                           

· Identifiseer verskillende tipes artikels                                                       

· Generiese artikelformule 

· Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

· Die inleiding, middel en slot

· Tydskrifartikeltipes

· 1 praktiese skryfoefening

Betaalwyses

Veilige aanlynbetalings deur middel van kredietkaarte, internetbankbetalings, ens. word in samewerking met die Suid-Afrikaanse betaalagent, , aangebied. Indien jy eerder 'n direkte inbetaling by 'n bank of OTM wil maak - ons verskaf ook SA Vryskutskrywer se bankbesonderhede op aanvraag. En vir diegene in die buiteland wat sukkel om met 'n Suid-Afrikaanse betaalagent te werk, is daar 'n -funksie ook.

Vertel 'n vriend hiervan:

Vertel 'n vriend van ons GRATIS nuusbrief

Tuisblad Skryfkursusse Blitskursusse

Sluit venster

Create a Mobile Site
View Site in Mobile | Classic
Share by: