Импресум

Оснивач и уредник: Александар Лазић ( urednik@izjave.net )

Програмер и технички уредник: Александар Гогић

Администратор: Душица Салаи

Сарадник: Марко Бежуљ

Дизајн: Тамара Ташић

На сајту су сарађивали: Драган Јањић, Зоран Ђуровић, Оливера Спасић, Дарко Станојевић, Златоје Вукасовић и Дејан Бараћ (као заменик уредника 2012-2016).

Create a Mobile Site
View Site in Mobile | Classic
Share by: